O mojej tvorbe, duši a láske

Tvorbu vnímam ako poslanie, preto sa snažím dať jej všetku energiu i um. Začínal som ako chlapec jednoduchými soškami s ľudovými motívmi. Postupne som cítil potrebu vyjadriť sa jednoduchšie, výtvarnejšie. Prepracoval som sa k tzv. moderne. Diela sú štylizované a stále viac pracujem so samorastom (tvar dreva daný prírodou). Prezentácia prác, ktorá sa nachádza v tejto galérii je obrazom mojej tvorby, duše a lásky

 

Vznik štiavnického fenoménu

Rezbárstvo sa v obci Štiavnik zrodilo v 60-tych rokoch 20. st. Miestny dekan Albín Blažek a kaplán Jozef Balušík objavili rezbárov, ktorých mená sa dolinou nesú s úctou dodnes. Majstri remesla Pavol Bavlna, Mikuláš Hraboš, Štefan Kršiak a rodák Matej Čupec začali tvoriť až v dôchodkovom veku. Aj napriek tomu sa prepracovali do absolútnej špičky bývalého Československa. Ich tvorba bola ľudoľúba, originálna, čistá insita.

Patrím k najmladším žiakom spomínaných kňazov. V tvorbe som prešiel určitým vývojom, no najväčšie stopy vo mne navždy zanechali práve vtedajší štiavnickí kňazi a rezbári.

Chcem vyjadriť srdečné poďakovanie všetkým, ktorí pri mne stáli a stoja dodnes. Bez nich by som túto cestu nikdy nezvládol. Každý z Vás je mňa vzácny!

 

Ozvite sa

V prípade, že mi chcete adresovať pár slov, neváhajte ma kontaktovať. Teší ma komunikácia, či spolupráca s každým, kto má rád umenie v rozmanitej podobe. Akákoľvek odozva i kritika ma posúva ďalej.