KTO SOM

Tvorbu vnímam ako poslanie, preto sa snažím dať jej všetkJR-portret-bwu energiu i um. Začínal som ako chlapec jednoduchými soškami s ľudovými motívmi. Postupne som cítil potrebu vyjadriť sa jednoduchšie, výtvarnejšie. Prepracoval som sa k tzv. moderne. Diela sú štylizované a stále viac pracujem so samorastom (tvar dreva daný prírodou). Prezentácia prác, ktorá sa nachádza v tejto galérii je obrazom mojej tvorby, duše a lásky.

MOJA TVORBA

Je rozdelená do štyroch oblastí, primárne podľa spracovania materiálu, následne podľa témy: Ľudová (kroje, zvyky), Sakrálna (výjavy z Biblie), Realizmus, Moderná tvorba (výtvarná skratka). Rozdelenie nemá striktné pravidlá, reprezentuje osobný pohľad autora. Nižšie nájdete galériu mojich diel. Môžete ich filtrovať podľa kategórií. Ďalšie fotografie a príbeh každého z nich nájdete po kliknutí na konkrétne dielo. Pre viac info sa prekliknite priamo do galérie.

 

 

POZRITE SI VIDEO Z VÝSTAVY ŽIVOT V DREVE

Je to súborná výstava mojich diel, ktoré boli v Galérii Bratislavkého hradu 31.8. – 18.9. 2017

 

  • All
  • Ľudová tvorba
  • Moderná tvorba
  • Realizmus
  • Sakrálna tvorba