Ľudová tvorba predstavuje začiatky mojej tvorby. Vyobrazuje tradície, zvyky, folklór v rodnej obci, okolí. Hlavnou témou je človek znázornen. pri práci, zábave, oddychu, odetý do pôvodného kroja. Kroj bol pre každý kraj iný, jedinečný. Môže sa tu vyskytovať štylizácia a porušovanie biologických zákonov, stavby tela. V minulosti sa tak.to druh umenia naz.val insita (tvorba majstrov bez akéhokoľvek vzdelania).

Realizmus zastupuje vyjadrenie skutočnosti, toho, čo vidíme, cítime. Striktne sa tu snažím dodržať anatomické zákony (stavba ľudského tela, zvieraťa, prvky prírody), čo túto oblasť odlišuje od ostatných foriem tvorby.

Sakrálna tvorba je zameraná na náboženskú tematiku, výjavy z Biblie. Pri týchto dielach pracujem s detailom, najmä pri vyobrazení postavy. Cieľom je priblížiť človeka k Bohu, pochopiť vieru.

Moderná tvorba, nazývaná aj výtvarná skratka, predstavuje zjednodušenie tvaru, absenciu detailu, hľadanie línie, ktorá prináša nový pohľad na spracovanie myšlienky. Do tejto oblasti som sa prepracoval len pred pár rokmi. Tu citlivo hľadám stále nový tvar, ktorý niekedy hraničí s abstrakciou. Zobrazujem lásku muža a ženy, rodiny, súčasný život s cieľom poukázať tiež na negatíva a následky tejto doby. Postavy sú štylizované.

Drevo je materiál z ktorého primárne tvorím. Stále častejšie využívam samorast (tvar dreva dan. prírodou), ktorý definuje jedinečnosť diela. Tvrdé druhy dreva vyžívam takmer všetky. Z mäkkých najviac lipu, topoľ a osiku. Ovocné druhy dreva sú špecifické svojím sfarbením. Táto vlastnosť je vďačne využiteľná pri povrchovej úprave. Drevo taktiež kombinujem s inými materiálmi ako kameň, drôt a textil.

Samorast charakterizuje drevo nepravidelného tvaru. Často je vyhnité, potočené, či má iné chyby, ktoré využívam v procese tvorby. Práca s ním je náročná, štruktúra dreva je neusporiadaná, vlákna sa križujú. Práve táto inakosť samorastu však definuje jedinečnosť a originalitu diela, ktorú mu prvotne vtlačila príroda. Objavuje sa najmä v sakrálnej a modernej tvorbe.

  • All
  • Ľudová tvorba
  • Moderná tvorba
  • Realizmus
  • Sakrálna tvorba