Category
Sakrálna tvorba
About This Project

Vezmi svoj kríž a nasleduj ma

Je súsošie, ktoré bolo ukryté v masívnom samoraste lipy. Okolo vyhnitej časti dreva vyklíčili nové výhonky v ktorých som postupne nachádzal jednotlivé postavy námetu. Niekoľkomesačná práca vyústila do podoby Ježiša na krížovej ceste, nesúceho pomyselný kríž. Všetko sa to odohráva na pozadí hriechu (tmavá časť), ktorý sa z druhej strany diela mení na holubicu ako symbol Ducha Svätého. Dielo odkrýva i narodenie, ukrižovanie a skladanie Ježiša z kríža. Anjel so srdcom je symbolom Ježišovej lásky. Cieľom bolo poukázať na poslušnosť Ježiša, ktorý plnil vôľu svojho Otca. Napriek utrpeniu, ktoré mu spôsobil človek ho neprestáva milovať.