Category
Ľudová tvorba
About This Project

Žena s maselnicou

Dielo je samorast lipy, ktorý je mierne štylizovaný, čo znaky ľudového umenia tolerujú. Reprezentuje pracovitú ženu, ako obraz doby. Ženy na pleciach nosili v plachte maselnice. Cestou sa mlieko v nich zmútilo a následne mohli pracovať na výrobe čerstvého masla.