Category
Sakrálna tvorba
About This Project

Láska a zrada Ježiša Krista

Vychádza zo samorastu lipy. Jeho prirodzenosť je zachovaná výraznou vrstvou kôry. Dielo odzrkadľuje fakt, že my ľudia v sebe častokrát živíme lásku i zradu zároveň. V tomto prípade je láska vyjadrená prítomnosťou Márie, zrada v podobe kňaza Kaifáša, ktorý Ježiša vydáva na smrť. Srdce Ježišovo je zvýraznené farebne, čo predstavuje nekonečnú lásku všetkým, bez ohľadu na ich hriešnosť.