Category
Sakrálna tvorba
About This Project

Snímanie z kríža

Bolo vytvorené zo samorastu lipy, ktorý je postavený na kameni. Zachytáva chvíľu, kedy Matka s pomocou sv. Jána sníma ukrižovaného Ježiša.