Category
Moderná tvorba
About This Project

Matka a Syn Boží

Boli vytvorení zo samorastu orecha. Tento rozdvojený konár stromu ukrýval myšlienku nekonečnej lásky Márie, matky. Dielo bolo zachované v pôvodnej farbe. Štylizované tvary toto tematicky sakrálne dielo posúvajú do modrenej tvorby.