Category
Moderná tvorba
About This Project

Spoveď duší

Je štylizovaná podoba lásky v lipovom dreve. Vypovedá o citoch dvoch ľudí, ktorí si šepkajú… len oni vedia o čom.