Category
Moderná tvorba
About This Project

Rímska láska

Je vtesaná do klenu, jedného z najtvrdších druhov dreva. Je to samorast, ktorý pochádza zo spleti dvoch driev. Vyjadruje lásku rímskeho cisára k manželke. Červená farba, ktorá dopĺňa odev postáv, je symbolikou Ríma.